Privaatne Saunataguse kinnistu otse Mooste järve kaldal

12502 m2
Kinnistu nr: 2597938
Katastrinumber: 47301:002:0191

Hind: 39 900 EUR

Mooste vallas, looduskaunis kohas ühe kalarikkaima ja allikaterohkeima järve kaldal on suur Saunataguse kinnistu. Kinnistu on vastavalt detailplaneeringule jaotatud kolmeks krundiks.

Hetkel on kinnistu hoonestamata, mille kirdeosa katab mitmekesine kõrg- ja madalhaljastus. Vastavalt detailplaneeringule saab projekteerima hakata oma kaevu ja ampritasu alusel elektriliitumist.

Planeeringuala reljeef langeb kirdesse, Mooste järve suunas. Kõrguste vahemik edelast
kirdesse on 41.58....36.88, ca 4.7 meetrit. Kuna järve ümber olev Mooste mõisa park on looduskaitse all, siis ehitusõigusi rohkem järve ümber ei anta. Saunatagusel on privaatsus garanteeritud. Ümber järve on ilus jalutustee ning olemas on ka ujumisrand. Kinnistu omanikul on võimalik ehitada endale oma purre ning lisaks on kinnistul ka kaks oma allikat.

Juurdepääsud planeeringualale on tagatud kohalikult Ellaküla teelt (tee nr 4730045). Servituudid (sh reaalservituudid) planeeritaval maa-alal puuduvad.

Planeeringualast itta jääb Mooste looduskaitsealune mõisapargi ala. Park on suur ning
mitmeosaline. Kaitsealusesse mõisakompleksi viib Pargi tee, mis on mõisale kuulunud allee.
Kinnistule kõige lähim ehitismälestis on Mooste mõisa kuivait, linnulennult ca 560
meetri kaugusel.

Kinnistust ligi 700 meetri kaugusele jääb uhke Mooste mõisa peahoone, mis on 1909.a. valminud ja üks ilusamaid jugendstiilis ehitisi Eestis. Mõis on siiani säilinud ja milles tegutseb kohvik. Mooste mõis on ainus mõis, mis kuulub riigile.

Olemasoleva detailplaneeringu lahenduses jagatakse 12502 m² suurune Saunataguse kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks - 4244 m2, 4167 m2 ja 4090 m2, eesmärgiga elamute ja abihoonete rajamiseks. Hoonestuse täisehituse protsendiks on kavandatud 20%.

Kui Sa soovid elada looduslikult imekauni järve ja uhke mõisa läheduses, siis anna endast märku!